Scientific Book

 

Activând într-un mediu universitar cu tradi?ie, Editura Europlus a con?tientizat importan?a public?rii rezultatelor cercet?rii din toate domeniile. De aceea a încurajat aceast? activitate, oferind cadrelor didactice universitare din înv???mântul superior g?l??ean posibilitatea de a-?i face cunoscute cercet?rile prin publicarea de teze de doctorat, de volume de lucr?ri rezultate în urma proiectelor de cercetare, studii ?i rapoarte din domeniul ingineriei, economiei, dreptului, literaturii, medicinii, artei etc.
 
 
No.
Titles
Year
ISBN
1 Strategii de modernizare si restructurare social? 2011 978-606-8216-60-7
2 Socius - un cognomen. Pseudo-tentativ? de (re)socializare 2011 978-606-8216-61-4
3
De la Shakespeare la Artaud
2010
978-606-8216-85-0
4
Romanul genera?iei ’60. Imaginar mitopolitic ?i fic?iune parabolic?. De la mitocritic? la mitanaliz?
2010
978-606-8216-86-7
5
Banking si performanta bancara. Metodologii manageriale moderne
2010
978-606-8216-43-0
6
Politica monetar? din România
2010
978-606-8216-44-7
7
Guvernanta banului public. Principii ?i abord?ri pragmatice in macro ?i mondofinan?e
2010
978-606-8216-45-4
8
Ordinea ?i siguran?a public? în contextul integr?rii euroatlantice
2010
978-606-8216-30-0
9
Modalitati de exprimare a timpului in limba romana contemporana
2010
978-973-1950-88-4
10
Oglinda – element fundamental la grani?a dintre teatru ?i film
2010
978-973-1950-83-9
11
Viziru - Pecete peste veacuri
2010
978-973-1950-52-5
12
De la discursul poetic la facerea literaturii
Structuri poetice române?ti în diacronie
2010
978-973-1950-65-5
13
Romanul istoric romanesc
2010
978-973-1950-67-9
14
Sisteme distribuite cu aplica?ii economice folosind tehnologii Java
2009
978-973-1950-41-9
15
Knowledge Management and Intelligent Economic Systems
2009
978-973-1950-79-2
16
Proza pa?optist? ?i postpa?optist?. Reevalu?ri critice
2008
978-973-1950-04-4
17
Critica si discurs. Recuperari si re(con)stituiri literare
2008
978-973-1950-05-1
18
Discursul critic romanesc actual. Antologie de texte. Studii critice
2008
978-973-1950-06-8
19
Dezvoltare si planificare urban?
2008
978-973-1950-13-6
20
Turnatoria de art?
2008
978-973-1950-17-4
21
Strategia de dezvoltare local?. Comuna Cudalbi – poten?ial ?i perspective
2008
978-973-1950-23-5
22
Littérature française du XVII sičcle (I)
2007
978-973-7845-75-7
23
Littérature française du XVIII sičcle (II)
2007
978-973-7845-76-4
24
Reflectarea limbii de lemn in discursul literar din deceniile al VI-lea - al VII-lea
2007
978-973-7845-98-6
25
Contexte Morita extinse si localizari
2006
978-973-7845-34-X
26
English Tense and Aspect for Romanian Learners
2006
978-973-7845-33-7
27
Frontiere culturale si literatura
2006
978-973-7845-30-6
28
Probleme speciale ale literaturii. Metamorfozele romanului romanesc al secolului XX
2006
978-973-7845-42-9
29
Planificare teritoriala
2006
978-973-7845-00-5

 

 
RocketTheme Joomla Templates