Reviewers

Nr.

crt.

Nume ?i prenume

Afilierea institu?ional?

Titlul ?tiin?ific/didactic

Coduri domenii de competen?? (conform CNCSIS)

1
Vasile
Mazilescu
Universitatea Dun?rea de Jos din Gala?i
Conferen?iar universitar doctor inginer matematician
 • doctorat in stiinte ingineresti
 • doctorat in management
1A, 2F, 2H, 3B
2
Simona
Antofi
Universitatea Dun?rea de Jos din Gala?i
Profesor universitar doctor
 • doctorat in filologie
3C
3
Ioan
?tef?nescu
Universitatea Dun?rea de Jos din Gala?i
Profesor universitar doctor inginer
 • conducator de doctorat
 • doctorat in inginerie mecanica
2A

4

Floriana
Popescu

Universitatea Dun?rea de Jos din Gala?i

Profesor universitar doctor filolog
 • doctorat in filologie

3C

5

Gheorghe
Florea
Universitatea Dun?rea de Jos din Gala?i
Conferen?iar universitar doctor inginer
 • doctorat in ?tiin?e ingineresti
2D

6

Ion
Miric?
Universitatea Dun?rea de Jos din Gala?i
Conferen?iar universitar doctor matematician
 • doctorat in ?tiin?e matematice
1A
7
Adrian
Micu
Universitatea Dun?rea de Jos din Gala?i
Conferen?iar universitar doctor economist jurist
 • doctorat in management

3B, 3A

8

Monica
Susanu
Universitatea Dun?rea de Jos din Gala?i
Conferen?iar universitar doctor economist
 • doctor in ?tiin?e economice

3B

9

Mihaela
Onica
Ibinceanu

Universitatea Dun?rea de Jos din Gala?i

Lector universitar doctor economist
 • doctor in ?tiin?e economice/contabilitate

 

3B

 
RocketTheme Joomla Templates