Academic Book

Construindu-?i deja un renume pe pia?a editorial? din sud-estul ??rii, Editura Europlus garanteaz? calitatea lucr?rilor editate, venind în întâmpinarea nevoilor de publicare ale cadrelor didactice universitare ?i ale studen?ilor din toate domeniile: economic, juridic, art?, literatur?, inginerie.

Num?rul de titluri de carte universitar? editate este, de altfel, unul semnificativ, reprezentând cam 60 % din activitatea editorial? a Editurii Europlus.

Nr.
crt.
Titlul c?r?ii
An
apari?ie
ISBN
1
Management financiar (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2011
978-606-8216-89-8
2
Economie europeana (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-606-8216-50-8
3
Integrare agroalimentara (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-606-8216-51-5
4
Bazele statisticii (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-606-8216-52-2
5
Administrarea întreprinderilor
de comer?, turism ?i servicii (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-606-8216-53-9
6
Concuren?a ?i competitivitatea
interna?ional? (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-606-8216-54-6
7
Audit intern (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-606-8216-55-3
8
Audit financiar-contabil (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-606-8216-56-0
9
Expertiz? contabil? ?i practici contabile (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-606-8216-57-7
10
Elemente de informatic? aplicat? (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-606-8216-58-4
11
Comer? electronic (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-606-8216-59-1
12
Contabilitate de gestiune 2 (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-606-8216-62-1
13
Mediul european de afaceri (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-606-8216-63-8
14
Marketing general (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-606-8216-64-5
15
Institu?ii financiar-bancare interna?ionale (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-606-8216-65-2
16
Logistica m?rfurilor (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-606-8216-66-9
17
Doctrina ?i deontologia profesiei contabile (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-606-8216-67-6
18
Managementul resurselor umane. Procurare, motivare, evaluare (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-606-8216-68-3
19
Agribusiness (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-606-8216-69-0
20
Economie ?i politic? agrar?. Teorie ?i aplica?ii (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-606-8216-70-6
21
Legisla?ie comunitar? în domeniul mediului (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-606-8216-71-3
22
Dreptul afacerilor (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-606-8216-72-0
23
Evaluarea ?i finan?area proiectelor (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-606-8216-73-7
24
Bazele contabilit??ii (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-606-8216-74-4
25
Finan?e publice (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-606-8216-75-1
26
Fiscalitate (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-606-8216-76-8
27
Logistica întreprinderilor agroalimentare (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-606-8216-77-5
28
Contabilitate de gestiune (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-606-8216-78-2
29
Tehnologie hoteliera si de restaurant (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-606-8216-79-9
30
Management (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-606-8216-80-5
31
Finan?ele întreprinderii (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-606-8216-10-2
32
Finan?area IMM-urilor (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-606-8216-11-9
33
Bazele statisticii (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-606-8216-12-6
34
Statistica afacerilor (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-606-8216-13-3
35
Marketing bursier (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-606-8216-14-0
36
Strategii ?i opera?iuni bursiere (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-606-8216-15-7
37
Comportament organiza?ional (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-606-8216-16-4
38
Management comparat (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-606-8216-17-1
39
Sisteme ?i aplica?ii informa?ionale financiar?monetare (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-606-8216-18-8
40
Marketing strategic (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-606-8216-19-5
41
Management financiar bancar (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-606-8216-20-1
42
Marketing bancar (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-606-8216-21-8
43
Comunicare ?i negociere in afaceri (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-606-8216-22-5
44
Coresponden?? comercial? (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-606-8216-23-2
45
Programarea calculatoarelor (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-606-8216-24-9
46
Tehnici comerciale (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-606-8216-25-6
47
Microeconomie (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-606-8216-26-3
48
Economie comercial? (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-606-8216-27-0
49
Management comercial (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-606-8216-28-7
50
Management institu?ional (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-606-8216-29-4
51
Abord?ri conceptuale în predarea jocului de fotbal
2010
978-606-8216-31-7
52
Moned? ?i credit (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-606-8216-32-4
53
Modele de gestiune a resurselor agroalimentare (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-606-8216-33-1
54
Tehnologii agricole comparate în acvacultura (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-606-8216-34-8
55
Statistica afacerilor (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-606-8216-35-5
56
Opera?iile institu?iilor de credit (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-606-8216-36-2
57
Finan?ele întreprinderii (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-606-8216-37-9
58
Rela?ii financiar – monetare interna?ionale (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-606-8216-38-6
59
Convergen?e contabile interna?ionale (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-606-8216-39-3
60
Dezvoltarea interfetelor utilizator (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-606-8216-40-9
61
Tehnologie si inovare (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-606-8216-41-6
62
Sisteme distribuite (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-606-8216-42-3
63
Moneda, credit, b?nci
2010
978-606-8216-46-1
64
Oteluri turnate în piese
2010
978-606-8216-47-8
65
Evaluarea economic? ?i financiar? a întreprinderii (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-606-8216-48-5
66
Asigurari si protectie sociala (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-606-8216-49-2
67
Rela?ii publice
2010
978-606-8216-09-6
68
Guvernan?a   corporativ?
?i auditul   intern
2010
978-973-1950-81-5
68
Contabilitatea institu?iilor publice
Organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv
2010
978-973-1950-82-2
70
Boli Infec?ioase – aspecte regionale actuale
2010
978-973-1950-84-6
71
Turn?toria de art?: proportiile 
2010
978-973-1950-86-0
72
Tehnici promo?ionale (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-973-1950-89-1
73
Elemente de informatic? aplicat? în economie (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-973-1950-90-7
74
Sisteme pentru managementul cuno?tin?elor.
O perspectiv? organiza?ional? ?i tehnologic? (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-973-1950-91-4
75
Tehnologii inteligente aplicate în economie (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-973-1950-92-1
76
Prelucrarea distribuit? a datelor folosind metode ale cercet?rii opera?ionale (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-973-1950-93-8
77
Cercet?ri de marketing (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-973-1950-94-5
78
Conducerea afacerilor (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-973-1950-95-2
79
Metodologii manageriale informatice (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-973-1950-96-9
80
Sisteme informatice de marketing (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-973-1950-97-6
81
Managementul rela?iilor cu clien?ii (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-973-1950-98-3
82
Simul?ri de marketing (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-973-1950-99-0
83
Investi?ii (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-606-8216-00-3
84
Analiz? economico-financiar? (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-606-8216-01-0
85
Drept comercial (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-606-8216-02-7
86
Management în turism (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-606-8216-03-4
87
Marketing direct (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-606-8216-04-1
88
Marketing turistic (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-606-8216-05-8
89
Marketing (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-606-8216-06-5
90
Marketingul serviciilor (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-606-8216-07-2
91
Comportamentul consumatorului (online, http://www.feaa.ugal.ro/index.php/ro/biblioteca-virtuala)
2010
978-606-8216-08-9
92
Politici ?i mecanisme fiscal-bugetare
2009
978-973-1950-29-7
93
Desenul
2009
978-973-1950-64-8
94
Gestiunea financiar? a întreprinderii
2009
978-973-1950-27-3
95
Sisteme de gestiune a bazelor de date - ORACLE 10g. Suport laborator
2009
978-973-1950-28-0
96
Limba roman? contemporan?. Sintaxa - Func?iile sintactice. (repere teoretice ?i exerci?ii)
2009
978-973-1950-33-4
97
Hemoragia în sarcina
2009
978-973-1950-34-1
98
Sarcina  patologic?
2009
978-973-1950-35-8
99
Grafica pe calculator cu  AutoCAD 2008
2009
978-973-1950-46-4
100
Analiza financiar? aprofundat? a afacerilor
2009
978-973-1950-48-8
101
Bazele teoretice ?i metodice ale preg?tirii fizice în antrenamentul sportiv
2009
978-973-1950-56-3
102
Practica lubrifierii tribosistemelor industriale
2009
978-973-1950-59-4
103
Algoritmi ?i programare
2009
978-973-1950-63-1
104
Planul de afaceri instrument pentru firma de exerci?iu
2009
978-973-1950-47-1
105
Implica?iile socio-economice ale politicii fiscal-bugetare
2009
978-973-1950-55-6
106
Legisla?ie ?i protec?ia consumatorilor
2009
978-973-1950-39-6
107
Patologia gustului
2009
978-973-1950-26-6
108
Curs de otorinolaringologie si patologie cervicofaciala
2009
978-973-1950-32-7
109
Forjarea de arta
2009
978-973-1950-57-0
110
Fiziologia efortului fizic
2009
978-973-1950-20-4
111
Procedee performate de punere în form?
2008
978-973-1950-16-7
112
Management ?i marketing în  metalurgie
2008
978-973-1950-49-5
113
Strategii de cre?tere a competitivit??ii bazate pe analiza costurilor
2008
978-973-1950-19-8
114
Matematic? aplicat? în economie
2008
978-973-1950-25-9
115
Semiologie medical?
2008
978-973-1950-21-1
116
Anatomie ?i biomecanic?
2008
978-973-1950-22-8
117
Tranzac?ii monetar financiare interna?ionale
2008
978-973-1950-15-0
118
Finan?e publice: concepte, principii, politici
2008
978-973-1950-14-3
119
Dezvoltare ?i planificare urban?
2008
978-973-1950-13-6
120
Limba roman? contemporan? – sintaxa
2007
978-973-7845-48-1
121
Deontologia ?i statutul func?ionarilor publici din administra?ia public?
2007
978-973-7845-50-4
122
Elemente de dialectologie daco-roman?
2007
978-973-7845-51-1
123
Opera?ii unitare in industria alimentara
2007
978-973-7845-52-8
124
Drept Comercial Român
2007
978-973-7845-54-2
125
Management comparat
2007
978-973-7845-55-9
126
Fotbal / Antrenament - Competi?ie
2007
978-973-7845-56-6
127
Biochimie medical? – note de curs
2007
978-973-7845-57-3
128
Elemente de gramatic? normative. Corectitudine ?i gre?eal?
2007
978-973-7845-96-2
129
Structura limbajului jurnalistic
2007
978-973-7845-97-9
130
Chimie analitic? ?i cantitativ?
2007
978-973-7845-64-1
131
Introducere în geometria curbelor ?i suprafe?elor
2007
978-973-7845-61-0
132
Sisteme informatice cu baze de date
2007
978-973-7845-53-5
133
Îndrumar metodic pentru practica pedagogic?
2006
978-973-7845-02-1
134
Chimie analitic? calitativ?
2006
978-973-7845-41-2
135
Construc?ia ?i extinderea Uniunii Europene
2006
978-973-7845-21-4
136
Contactul mecanic
2006
978-973-7845-20-7
137
Dreptul familiei
2006
978-973-7845-17-7
138
Electrotehnic?
2006
978-973-7845-26-9
139
Inocuitatea produselor alimentare
2006
978-973-7845-28-3
140
Licita?ii publice
2006
978-973-7845-22-1
141
Motoare cu ardere intern? cu piston
2006
978-973-7845-20-7
142
Matematici aplicate în economie
2006
978-973-7845-24-5
143
Microbiologie general?
2006
978-973-7845-29-0
144
Organiza?ii ?i rela?ii interna?ionale
2006
978-973-7845-11-5
145
Pie?e de capital ?i burse de valori
2006
978-973-7845-36-8
146
Propriet??i func?ionale ?i metode specifice de testare a hârtiilor industriale ?i speciale
2006
978-973-7845-44-3
147
Modelarea proceselor de afaceri bazate pe managementul de cuno?tin?e
2006
978-973-7845-31-5
148
Protec?ia juridic? a drepturilor omului
2006
978-973-7845-23-8
149
Rezisten?a materialelor
2006
978-973-7845-38-2
150
Sisteme informa?ionale financiar-monetare
2006
978-973-7845-12-2
151
?tiin?a materialelor
2006
978-973-7845-27-6
152
Strategii ?i tehnici de predare-înv??are-evaluare
2006
978-973-7845-01-3
153
Termotehnic?
2006
978-973-7845-19-1
154
Turism interna?ional
2006
978-973-7845-06-4
155
Comunica?ii ?i comer? electronic
2006
978-973-7845-45-0
156
Conducerea afacerilor
2005
973-87139-8-6
157
Curs de pedagogie
2006
978-973-7845-07-2
158
Marketing
2005
973-87139-5-1

 

 
RocketTheme Joomla Templates